O nas

TRIS GROUP

W TRIS GROUP śledzimy i na bieżąco reagujemy na dynamicznie i nieustannie zmieniające się realia w środowiskach: biznesowym, technologicznym, przemysłowym i naukowym, co znajduje odzwierciedlenie w oferowanych naszym Klientom rozwiązaniach.

 

Jako jedyni w tak szerokim i wyczerpującym zakresie łączymy kompetencje i doświadczenie ekspertów branży technologii ubytkowych i przyrostowych, inżynierów zajmujących się prototypowaniem i nowoczesnymi materiałami, projektantów 3D, konstruktorów CAD/CAM, naukowców związanych z najważniejszymi polskimi uczelniami wyższymi, pracujących nad innowacyjnymi w skali światowej rozwiązaniami.

 

Dzięki połączeniu sił naszych spółek i współpracujących z nami podmiotów (firm i jednostek naukowych) zbudowaliśmy niepowtarzalną, bardzo szeroką ofertę świadczonych usług.

 

Dostarczamy Klientom z  usługi, produkty i rozwiązania będące zawsze o krok przed proponowanymi przez inne firmy, które nie mają możliwości oparcia swoich usług na równie kompleksowej i wnikliwej ekspertyzie.

 

Potrafimy dotrzeć specyfikę działania danego Klienta, używanych przez niego maszyn, materiałów czy innych zasobów. To właśnie dobre zrozumienie specyfiki działalności przedsiębiorstw naszych Klientów pozwala nam projektować i wdrażać niespotykane wcześniej i niemożliwe do zaadoptowania gdzie indziej rozwiązania z zakresu prototypowania, produkcji krótkoseryjnej i masowej, utrzymania ruchu, łańcucha dostaw.

 

Nasze indywidualne oferty powstają zawsze w oparciu i z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i technologicznych oraz perspektyw rozwoju naukowego w danych obszarach.

SONDASYS sp. z o.o.

 

Jedyny polski producent przemysłowych drukarek 3d, pracujących w technologiach SLS, SLM, SLA.

Urządzenia i systemy SONDASYS charakteryzuje szereg zastosowanych najlepszych dostępnych na rynku materiałów i rozwiązań optycznych oraz konkurencyjne ceny.

SOLVEERE SP. Z O.O.

 

Solveere sp. z o.o. jedna z najdłużej działających na rynku (ponad 10 lat) firm zajmujących się prototypowaniem i krótkimi seriami produkcyjnymi.

Solveere dysponuje największym w Europie zapleczem sprzętowym do vacuum casting (odlewanie próżniowe), pozwalającym wytwarzać nawet prototypy zderzaków i desek rozdzielczych. Spółka jest właścicielem kilku zgłoszeń patentowych, m.in.: na drukarkę 3d do fotopolimeryzacji czy technologię JET3SPINNING.

SYGNIS NEW TECHNOLOGIES Sp. Z O.O.

Spółka silne związana z warszawskim środowiskiem biznesowym i naukowym. sygnis to wyłączny operator laboratorium szybkich technik prototypowania uniwersytetu warszawskiego (ponad 40 maszyn pracujących w technologiach FDM, DLP, SLS). Prowadzi prace r&d nad opracowaniem technologii syglass – druku 3d ze szkła niskotopliwego (dotowany z ncbir) oraz projekt opracowania uniwersalnego nośnika do past ceramicznych (dotowany z parp). Jest partnerem projektu biogeo-med.- net, miejsce w radzie naukowo-biznesowej projektu.

SYGNIS  Sp. Z O.O.

Spółka dedykowana na potrzeby edukacji w systemie steam, członek steam polska.

SLVR SP. Z O.O.

Biuro projektowe, działające w zakresie tworzyw sztucznych oraz budowy maszyn. Projektuje detale wykonawcze przeznaczone dla branży automotive, agd oraz branż medycznych. projektuje urządzenia przyrostowe SLS/SLA oraz DLP. Wprowadza urządzenia JET-SPINNING – wartość patentu szacunkowa ok. 8 mln.

HORIZON13 SP. Z O.O.

Nowo-zawiązana spółka produkująca customowe meble z wydruków 3D i odlewów castingowych, prowadząca kawiarnię w Warszawie (otwarcie kawiarni – wrzesień 2019).

Opisy lokalizacji

Szerokie spektrum umiejętności i możliwości tworzących tris group podmiotów (firm i jednostek naukowych) pozwala dostarczać usługi, produkty i rozwiązania
będące zawsze o krok przed proponowanymi przez inne firmy na rynku, nie mogące opierać się na tak kompleksowej i wnikliwej ekspertyzie.

Dostrzeganie indywidualnych potrzeb klientów i zrozumienie specyfiki ich działalności pozwala tris group projektować i wdrażać w firmach, zakładach produkcyjnych i jednostkach naukowych unikatowe rozwiązania. Te zaś powstają zawsze z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, technologicznych oraz biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju naukowego w danych obszarach.